ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

«Некомпетентні люди є загрозою для громадян. Неуки не здатні приймати влучних – безпечних рішень» [1, с. 19]. Важко посперечатись з такими твердженнями. Але що робити? Як бути, коли неуки йдуть у владу та на керівні посади? Як відсіяти, або хоча б мінімізувати їх кількість? Над цим питання тривалий час працювали і працюють зараз багато науковців  та спеціалістів у сфері HR-менеджменту. На нашу думку, такий «фільтр» є, і він відносно ефективно працює в тих країнах, де його приймають як додатковий інструмент у роботі з людськими ресурсами. Я маю на увазі таку галузь знань, як графологія. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

 

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

Останнім часом все частішими є звернення до експертів-почеркознавців з проханням встановити, у якому психофізіологічному стані перебував виконавець рукописного тексту в момент його написання. Значна частина експертів відмовляється від вирішення поставленого питання, мотивуючи відсутністю науково обґрунтованої методики, інші – браком знань, ще інші відсилають до фахівців з судово-лінгвістичної експертизи або ж до фахівців-психологів. Виникає цілком слушне запитання – хто ж має проводити таку експертизу? Continue reading “ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ”

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

Судове почеркознавство за останніх років досягло значних результатів у вирішенні ідентифікаційних задач. Водночас проблематичними і не до кінця вирішеними залишаються задачі діагностичні та класифікаційні. Використання традиційних підходів дослідження зазначеної проблематики не дають бажаних результатів. Методики, що існуються наразі, або малоефективні, або втрачають свою актуальність. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?”

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ПСИХОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація: Розглядається необхідність розроблення методики та запровадження у практику психолого-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, графологія, психолого-почеркознавча експертиза.

PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

Annotation: The need to develop a methodology and to implement a psychological and handwriting examination is considered.

Key words: writing, handwriting, graphology, psychological and handwriting examination.

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК НОВЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЬЕКТОВ

Аннотация: Рассматривается необходимость разработки и внедрения в практику психолого-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письмо, почерк, графология, психолого-почерковедческая экспертиза.

 

В системі криміналістичного дослідження речових доказів почеркознавство займає особливе місце. Це пояснюється з одного боку різноманітністю властивостей письмової навички в рукописах, а з іншого – динамічністю цих властивостей в різних письмових ситуаціях. За останні три десятиліття XX століття зовнішні фактори – об’єктивні (до яких відноситься методика навчання письму, взірці (зразки) письма – прописи, пишучі прилади тощо) і внутрішні фактори – суб’єктивні (до яких відносяться анатомічні, фізіологічні і психологічні особливості особи) зазнали суттєвих змін [1]. Continue reading “ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS”

Графологія: модна тенденція чи вимога часу?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Графологія. Її нещадно критикують за відсутність наукового підґрунтя і підносять до небес як універсальний інструмент – ключ, яким можна відкрити усі потаємні куточки людської підсвідомості. Так що ж таке графологія: модна тенденція чи вимога часу? Continue reading “Графологія: модна тенденція чи вимога часу?”

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

УДК 343.982.43

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

GRAPHOLOGY AS A PROMISING METHOD OF SOLVING CERTAIN DIAGNOSTIC PROBLEMS WITHIN FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION

ГРАФОЛОГИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧЬ В СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

 

Анотація. Розглядається питання використання положень графології у вирішенні окремих діагностичних завдань при проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, почеркознавча експертиза, діагностика, графологія.

Annotation. The article considers the issue of using the provisions of graphology in solving of certain diagnostic problems during forensic handwriting examination.

Key words: writing, handwriting, handwriting examination, diagnosis, graphology.

Аннотация. Рассматривается вопрос использования положений графологии в решении отдельных диагностических задач при производстве судебно-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письменность, почерк, почерковедческая експертиза, диагностика, графология.

Останнім часом у судовому почеркознавстві гостро постає питання вирішення, поряд з ідентифікаційними, діагностичних задач. Існуючих на сьогодні методів вже недостатньо. Коло питань діагностичного характеру, що потребують вирішення, розширюється, а існуючих методичних напрацювань недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби практики. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ”