Подивіться “Графологія: аналіз почерку чи шкідлива псевдонаука? Клятий раціоналіст” на YouTube

Якось так воно виходить – хтось досліджує, а хтось критикує. Так і живемо.

Хоча реклама корисна у будь-якому вигляді.

https://youtu.be/v3cD_LoIClc?si=15sgm0lpMYAMojxj

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

«Некомпетентні люди є загрозою для громадян. Неуки не здатні приймати влучних – безпечних рішень» [1, с. 19]. Важко посперечатись з такими твердженнями. Але що робити? Як бути, коли неуки йдуть у владу та на керівні посади? Як відсіяти, або хоча б мінімізувати їх кількість? Над цим питання тривалий час працювали і працюють зараз багато науковців  та спеціалістів у сфері HR-менеджменту. На нашу думку, такий «фільтр» є, і він відносно ефективно працює в тих країнах, де його приймають як додатковий інструмент у роботі з людськими ресурсами. Я маю на увазі таку галузь знань, як графологія. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

 

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

Останнім часом все частішими є звернення до експертів-почеркознавців з проханням встановити, у якому психофізіологічному стані перебував виконавець рукописного тексту в момент його написання. Значна частина експертів відмовляється від вирішення поставленого питання, мотивуючи відсутністю науково обґрунтованої методики, інші – браком знань, ще інші відсилають до фахівців з судово-лінгвістичної експертизи або ж до фахівців-психологів. Виникає цілком слушне запитання – хто ж має проводити таку експертизу? Continue reading “ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ”

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

Судове почеркознавство за останніх років досягло значних результатів у вирішенні ідентифікаційних задач. Водночас проблематичними і не до кінця вирішеними залишаються задачі діагностичні та класифікаційні. Використання традиційних підходів дослідження зазначеної проблематики не дають бажаних результатів. Методики, що існуються наразі, або малоефективні, або втрачають свою актуальність. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?”

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ПСИХОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація: Розглядається необхідність розроблення методики та запровадження у практику психолого-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, графологія, психолого-почеркознавча експертиза.

PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

Annotation: The need to develop a methodology and to implement a psychological and handwriting examination is considered.

Key words: writing, handwriting, graphology, psychological and handwriting examination.

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК НОВЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЬЕКТОВ

Аннотация: Рассматривается необходимость разработки и внедрения в практику психолого-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письмо, почерк, графология, психолого-почерковедческая экспертиза.

 

В системі криміналістичного дослідження речових доказів почеркознавство займає особливе місце. Це пояснюється з одного боку різноманітністю властивостей письмової навички в рукописах, а з іншого – динамічністю цих властивостей в різних письмових ситуаціях. За останні три десятиліття XX століття зовнішні фактори – об’єктивні (до яких відноситься методика навчання письму, взірці (зразки) письма – прописи, пишучі прилади тощо) і внутрішні фактори – суб’єктивні (до яких відносяться анатомічні, фізіологічні і психологічні особливості особи) зазнали суттєвих змін [1]. Continue reading “ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS”