ПСИХОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

При підготовці фахівців у галузі судового почеркознавства основна увага приділяється фізіології письма, і мало психологічній його стороні. Як зазначала В.Ф. Орлова «Процес письма менш за все є тим простим ідеомоторним актом, яким його нерідко намагались видати. До його складу входять дуже багато психічних процесів, що лежать поза зоровою сферою (пов’язаною з уявою літер), так і поза руховою сферою (яка відіграє роль в безпосередньому здійсненні процесу письма). У кожного, хто пише, індивідуальні: анатомічні і біомеханічні фактори, що відносяться до рухів письмово-рухового апарату; характер протікання нервових процесів; психологічні фактори, які відносяться до формування зорового образу (точність сприйняття, запам’ятовування, відтворення і т.п.) [1, с. 171].

Як зазначають окремі науковці, за останнє десятиліття, з урахуванням соціально-економічних змін, які відбулися в нашій країні, виросли як мінімум два нових покоління людей, психофізичні характеристики яких відрізняються від характеристик осіб, чиї почерки аналізувались при створенні існуючих методик судово-почеркознавчої експертизи. [2, с. 12].

Вважаємо, що настав час більш детально розглянути судове почеркознавство з точки зору психології. Continue reading “ПСИХОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ”