ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТАКТИКУ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Модифікація злочинності, як соціального явища, спонукала працівників правоохоронних органів звернути більшу увагу на інноваційні методи роботи з особами, що перебувають під слідством. В даний час відчувається потреба у запроваджені в правоохоронну діяльність методів психодіагностики. Особлива увага при цьому приділяється використанню безконтактних методів дослідження особи, до числа яких належить психолого-почеркознавчий метод, що дозволяє за особливостями почерку діагностувати різноманітні властивості особистості, професійні нахили людини, розлади психіки та т.д. [1, с. 14]. Сучасний рівень криміналістичної техніки дозволяє в певних випадках не лише творчо пристосовувати для потреб боротьби зі злочинністю дані різних наук, але і сприяти їх розвитку за рахунок перетворення криміналістики, як вірно зазначав Р.С. Бєлкін, зі «споживача» в «замовника» [2, с.43].

Continue reading “ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТАКТИКУ”