Графологія: модна тенденція чи вимога часу?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Графологія. Її нещадно критикують за відсутність наукового підґрунтя і підносять до небес як універсальний інструмент – ключ, яким можна відкрити усі потаємні куточки людської підсвідомості. Так що ж таке графологія: модна тенденція чи вимога часу? Continue reading “Графологія: модна тенденція чи вимога часу?”

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

УДК 343.982.43

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

GRAPHOLOGY AS A PROMISING METHOD OF SOLVING CERTAIN DIAGNOSTIC PROBLEMS WITHIN FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION

ГРАФОЛОГИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧЬ В СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

 

Анотація. Розглядається питання використання положень графології у вирішенні окремих діагностичних завдань при проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, почеркознавча експертиза, діагностика, графологія.

Annotation. The article considers the issue of using the provisions of graphology in solving of certain diagnostic problems during forensic handwriting examination.

Key words: writing, handwriting, handwriting examination, diagnosis, graphology.

Аннотация. Рассматривается вопрос использования положений графологии в решении отдельных диагностических задач при производстве судебно-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письменность, почерк, почерковедческая експертиза, диагностика, графология.

Останнім часом у судовому почеркознавстві гостро постає питання вирішення, поряд з ідентифікаційними, діагностичних задач. Існуючих на сьогодні методів вже недостатньо. Коло питань діагностичного характеру, що потребують вирішення, розширюється, а існуючих методичних напрацювань недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби практики. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ”