ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ БУЛІНГУ ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

На сьогодні питання булінгу та домашнього насильства стоїть доволі гостро. Зміни, особливо економічні, які відбуваються в країні, не кращим чином відображаються на психологічному стані суспільства та на криміногенній обстановці. Значна частина правопорушень, в тому числі і кримінальних, залишаються латентними. З’явились нові правопорушення, що потребують відповідного реагування з боку держави, зокрема таке явище, як булінг. Збільшується кількість насильства в сім’ї. Значна частина випадків булінгу та домашнього насильства залишаються без відповідного правового реагування. Все це в комплексі призводить до важких наслідків, а інколи, і до невідворотніх.

Чи є механізми, що дозволять виправити ситуацію, виявляти прояви домашнього насильства та булінгу ще до того, як вони почнуть давати свої «гіркі» плоди? Ми вважаємо, що є.

Continue reading “ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ БУЛІНГУ ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА”

РУКОПИСНЕ ПИСЬМО: МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИХОВАНІ ПРОБЛЕМИ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Почеркознавча експертиза є однією із найстаріших і найбільш затребуваних видів експертиз у слідчій та судові практиці. Незважаючи на розробленість криміналістичних методик дослідження почерку, щоразу виникають проблемні питання, які потребують нагального вирішення. Особливої уваги заслуговує проблематика вирішення окремих діагностичних та класифікаційних задач при дослідженні почеркових об’єктів. З чим це пов’язано? Continue reading “РУКОПИСНЕ ПИСЬМО: МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИХОВАНІ ПРОБЛЕМИ”

НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЧЕРКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

У слідчій та судовій практиці досить часто виникає необхідність в отриманні загальної інформації про особу, яка виконала рукописний текст. Якщо особа відома, то таку інформацію можна отримати шляхом проведення гласних та негласних слідчих дій. Більш проблематичним є отримання відомостей про виконавця рукопису у тих випадках, коли документ не підписано і його авторство потрібно встановити, або коли авторство документа викликає сумніви. Continue reading “НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЧЕРКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

ГРАФОЛОГІЯ: ДОСЛІДЖУВАТИ ЧИ КРИТИКУВАТИ?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

УДК: 343.982.4

ГРАФОЛОГІЯ:ДОСЛІДЖУВАТИ ЧИ КРИТИКУВАТИ?

Постановка проблеми – початок будь-якого дослідження.

Кожен з нас хоча б раз у житті чув слово графологія. Що воно означає, що ховається за цим терміном? Для когось – це просто порожній звук, для інших –  наука, науковий термін, або визначення галузі науки. Кожний сприймає його по-своєму. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ: ДОСЛІДЖУВАТИ ЧИ КРИТИКУВАТИ?”

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ / USE OF THE PROVISIONS OF GRAPHOLOGY IN FORENSIC HANDWRITING STUDIES

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

УДК 343.982.43

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ

USE OF THE PROVISIONS OF GRAPHOLOGY IN FORENSIC HANDWRITING STUDIES

 

Annotation: The possibilities of using certain provisions of graphology in the production of handwriting examinations are considered. Particular attention is paid to solving diagnostic and classification issues.

Key words: handwriting, handwriting studies, diagnosis, classification, research, graphology.

 

У Великій Радянській Енциклопедії 1952 року графологія розглядалась «як псевдонаукова теорія, згідно з якою за почерком людини нібито можна скласти враження про нього і навіть про зовнішність… такі висновки не є науковими» [1]. Однак у виданні 1972 року зазначено «Графологія (від графо… і …логіка) – вчення про почерк, дослідження його з точки зору відображення в ньому властивостей і психічних станів виконавця. Данні графології застосовуються для дослідження індивідуальних особливостей людини в психології, а також в медицині та криміналістиці»[2].

То що ж таке графологія і чи є їй місце в сучасній криміналістиці? Continue reading “ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ / USE OF THE PROVISIONS OF GRAPHOLOGY IN FORENSIC HANDWRITING STUDIES”

Теорія всього – Епізод 14. Теорія почерку

Вітаю!

Я знову в єфірі. Говоримо про почерк і графологію.

https://www.mixcloud.com/ukrradiorivne/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B4-14-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83-09082019/?fbclid=IwAR24Oy8J7idj3CdUUZVo2bEFYSkywj_DPQUiEjqlsqs60vHoqQkBctWn4Ug